Μοντέρνα κατοικία στην Carlsberg – Καλλιθέα

€235,000